การทำเทียนหอม

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วิธีการทำ เทียนหอม
วัสดุ วัตถุดิบหลักที่สำคัญ ได้แก่ พาราฟิน โพลีเอสเตอร์ น้ำหอม ไส้เทียน และสีเคลือบดอก โดยแหล่ง Supplier ที่สำคัญจะอยู่ในประเทศจีนและไต้หวัน


ขั้นตอนและกระบวนการผลิตเทียนหอม
สำหรับกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิตสามารถจัดลำดับแผนกของการผลิตได้ดังนี้
1.พาราฟิน 1 กก.
2.บีแวกซ์ 1 ขีด
3.เทียนเหนียว 1 ขีด
4.สีเทียน หรือ สีน้ำมันผง
5.ใส้เทียน
6.หัวน้ำหอมกลิ่นที่ชอบ 15 cc
7.พิมพ์รูปต่างๆ

วิธีทำ เทียนหอม
นำพาราฟินใส่ภาชนะตั้งไฟละลายจากนั้นใส่บีแว็กซ์และเทียนลงไป พอละลายเข้ากันใส่สีเทียน หรือสีน้ำมันผงให้สีอ่อนเข้มตามต้องการตักหยอดใส่พิมพ์เมื่อเทียนเริ่มแข็งตัว ใส่ใส้เทียนที่เตรียมไว้
วิธีทำใส้เทียนให้แข็ง ทำได้โดยนำฝ้ายดิบสำหรับทำใส้เทียนจุ่มลงในพาราฟิน ที่ต้มละลายแล้ว จากนั้นดึงใส้เทียนให้ตึง พอแห้งจะได้ใส้เทียนเป็นเส้นตรง จากนั้นตัดตามยาวตามต้องการ
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/